Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Dla rodziców

Wykaz procedur 13._Zapobieganie_wnoszeniu_na_teren_placówki_alkoholu_narkotyk.pdf 14._Procedura_odbioru_i_przekazywania_paczek_wychowankom.pdf 19._Procedura_składania_skarg_przez_wychowanków.pdf 23._Procedura_wyrobów_tytoniowych.pdf 31._Procedura_-_kontakt_wychowanków_ze_światem_zewnętrznym.pdf Prawa_wychowanka.pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW i RODZICÓW OKRĘGOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W WITKOWIE Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z...

W związku z wprowadzaniem w życie od 01.09.2022  r. nowej Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. 2022 poz.1700) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości 

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy...