Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Przekształcenie w Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

W związku z wprowadzaniem w życie od 01.09.2022  r. nowej Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. 2022 poz.1700) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9  62-230 Witkowo. W trakcie nauki uczniowie, miarę potrzeb są przysposabiani do pracy w zawodzie: murarz-tynkarz, ślusarz, monter zabudowy i robót...

Wychowankowie Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie w trakcie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz przysposobienia do pracy w warsztatach szkolnych uczestniczą  w zajęciach dostosowanych do możliwości intelektualnych oraz etapu edukacyjnego: Uczniowie...

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie jest placówką resocjalizacyjno-rewalidacyjną z limitem miejsc zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości na poziomie 54 wychowanków.         W skład zakładu wchodzą grupy internatowe w ilości dostosowanej do...