Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

W związku z wprowadzaniem w życie od 01.09.2022  r. nowej Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. 2022 poz.1700) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze (Dz.Urz. z 2022 r. poz. 167) informujemy , że Zakład Poprawczy w Witkowie od 01.09.2022 r. zostaje przekształcony w Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie.