Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Odwiedziliśmy pobliskie Grzybowo to jeden z największych grodów, jakie powstały w okresie początków państwa Piastów. Znajduje się  w miejscowości Grzybowo niedaleko Wrześni. Grodzisko obejmuje powierzchnię 4,7 hektara. Kształt grodu zbliżony jest do czworoboku o zaokrąglonych narożnikach. Pierwotnie gród został posadowiony wśród podmokłych łąk. Na zewnątrz grodu, od strony zachodniej płynęła niewielka rzeka Struga (zwana też Rudak), a po stronie północnej i południowej znajdowały się tereny silnie podmokłe. Dostęp zatem był utrudniony co stanowiło element obronny siedliska. Początki grodu w Grzybowie można określić na lata 20. i 30. X wieku. Bardzo ciekawa nie do końca jeszcze jasna historia tego miejsca jest odkrywana wraz z prowadzonymi pracami archeologicznymi. Wycieczka ta to fantastyczna forma spędzania wolnego czasu i poznawanie naszego ojczystego kraju.IMG 4056IMG 4060IMG 4062IMG 4067IMG 4076IMG 4077IMG 4083