Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Przekształcenie w Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Zakład Poprawczy w Witkowie jest placówką dla chłopców. Zakład Poprawczy jest placówką resocjalizacyjno–rewalidacyjną dla nieletnich niepełnosprawnych intelektualnie i niedostosowanych społecznie, w przedziale wieku od 13 do 21 lat. Swoje zadania...

  Podległość służbową w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Witkowie  przedstawia graficznie poniższy diagram:    Struktura_organizacyjna_2023_r._oow.docx
Podległość służbową w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Witkowie przedstawia graficznie poniższy diagram