Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Przekształcenie w Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Zakład Poprawczy w Witkowie jest placówką dla chłopców. Zakład Poprawczy jest placówką resocjalizacyjno–rewalidacyjną dla nieletnich niepełnosprawnych intelektualnie i niedostosowanych społecznie, w przedziale wieku od 13 do 21 lat. Swoje zadania...

Strukturę organizacyjną Zakładu Poprawczego w Witkowie określają przepisy §15, §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487). Podległość służbową w ZP w...

Podległość służbową w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Witkowie przedstawia graficznie poniższy diagram