Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Przekształcenie w Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9  62-230 Witkowo. W trakcie nauki uczniowie, miarę potrzeb są przysposabiani do pracy w zawodzie: murarz-tynkarz, ślusarz, monter zabudowy i...

Warsztaty szkolne Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Witkowie w trakcie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz przysposobienia do pracy w warsztatach szkolnych uczestniczą  w zajęciach dostosowanych do możliwości intelektualnych oraz etapu edukacyjnego: Uczniowie...

Internat Zakład Poprawczy w Witkowie jest placówką resocjalizacyjno-rewalidacyjną z limitem miejsc zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości na poziomie 54 wychowanków.         W skład zakładu wchodzą grupy internatowe w ilości dostosowanej do...

1. W zakładzie funkcjonuje zespół diagnostyczno-korekcyjny. W skład zespołu wchodzą: psycholog i pedagodzy. 2. Do zadań zespołu diagnostyczno-korekcyjnego należy w szczególności: a) udzielanie pomocy wychowankom nowo przybyłym do zakładu – wspieranie w...