Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Z życia Ośrodka

Dnia 1czerwca 2021 w ZP w Witkowie odbył się festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka. W ramach festynu zorganizowano szereg konkurencji sportowych: rzut piłką do kosza, turniej piłki siatkowej, mecz...

Co dwa tygodnie w soboty wychowankowie mogą wziąć udział w zajęciach robotyki i programowana przy pomocy zestawów klocków Lego Wedo 2.0. Podczas tych zajęć nieletni wykonują zabawy konstrukcyjne podczas których:

Celem prowadzonych przeze mnie działań sportowych jest wywieranie takiego wpływu na młodego człowieka z przejawami niedostosowania społecznego aby uczył się on konstruktywnego, alternatywnego do zachowań aspołecznych radzenia sobie w trudnych...

Systematyczne zajęcia muzyczne – według zainteresowań i predyspozycji wychowanków – na podstawie opracowanego przeze mnie wcześniej programu „Z muzyką przez życie”. Udział wychowanków w zajęciach pozwala na popularyzowanie pośród nich...

Ważnym elementem naszej pracy jest rozbudzanie aktywności, motywacji i zainteresowań wychowanków. Służą temu prowadzone zajęcia z grami edukacyjnymi, które odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin. Wszystkie gry...

Wychowankowie naszego Zakładu Krzysztof Jędras oraz Piotr Kowalski biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Profilaktycznym, który będzie realizowany od lutego do czerwca 2021 r. przez Zakład Poprawczy w Sadowicach. Uczestnicy konkursu byli...

Konkurs Liga Sprawiedliwości i nasza drużyna JiM TEAM Bohaterem III tygodnia rozgrywek konkursu Liga Sprawiedliwości był komornik Krzysztof Zabrał. Pytania dotyczyły pracy komorniczej.  Krzysztof Zabrał musiał dokonać egzekucji składników majątku Henryka...

Znamy werdykt Jury !!! VII Ogólnopolski Wielkanocny Konkurs Plastyczny w dwóch kategoriach: „Najładniejsza Kartka Wielkanocna” oraz  „Ozdoba Wielkanocna” został rozstrzygnięty. Organizator podał, że w konkursie wzięło udział 18 placówek resocjalizacyjnych...