Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Z życia Ośrodka

Dzień Flagi Naszej Ojczyzny jako święto obchodzony jest 2 maja. W tym dniu Polacy z dumą eksponują i czczą Flagę poprzez jej wywieszanie na zewnątrz swoich mieszkań lub domów. Również...

Ruszyły prace remontowo-malarskie w naszym Ośrodku Wypoczynkowym „ Słoneczko” w Skorzęcinie. Do malowania domków zabrali się nasi podopieczni. W odnowionym ośrodku, kiedy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, będziemy mogli...

Liga Sprawiedliwości Ruszył Konkurs Liga Sprawiedliwości. W I tygodniu zadania dotyczyły sędzi Stanisławy Temidzkiej i jej pracy. Jako drużyna JiM TEAM odpowiadaliśmy na pytania, narysowaliśmy budynek Sądu Rejonowego w Gnieźnie,

Konkursy i inicjatywy dotychczas podjęte przez nas w roku szkolnym 2020/2021 W okresie bożonarodzeniowym odpowiedzieliśmy na apel fundacji SIEPOMAGA. Fundacja pozyskuje środki pieniężne ze sprzedaży fantów - darów, wytworów rękodzieła. Wysłaliśmy do...

Zakład Poprawczy w Witkowie od wielu lat aktywnie wspiera rozwój zawodowy przyszłych nauczycieli i wychowawców młodzieży. Nasza placówka współpracuje z uczelniami wyższymi będąc organizatorem praktyk studenckich, czy seminariów naukowych. Pracownicy...

    Fragment z bloga na zakończenie Drogi Krzyżowej w dniu 02.04.2021 roku: „….. przy tej ostatniej stacji, chcemy Wam wszystkim podziękować. Najpierw dziękujemy młodzieży z Zakładu Poprawczego w Witkowie...

    Olbrzymia bombka świateczna pojawiła sie w Witkowie Przed Świetami Bożego Narodzenia nasi wychowankowie pod kierunkiem nauczyciela zawodu wykonali w warsztatach szkolnych olbrzymią bombkę. Praca została zrealizowana na rzecz...

Corocznie w okresie od listopada do drugiej połowy grudnia wychowankowie pod kierunkiem i opieką Aleksandry Sawy i Danuty Walczak z zespołu diagnostyczno-korekcyjnego  wykonują ozdoby świąteczne. Na zajęciach powstają przedmioty dekoracyjne,