Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Z życia Ośrodka

Corocznie w okresie od listopada do drugiej połowy grudnia wychowankowie pod kierunkiem i opieką Aleksandry Sawy i Danuty Walczak z zespołu diagnostyczno-korekcyjnego  wykonują ozdoby świąteczne. Na zajęciach powstają przedmioty dekoracyjne,