• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

 

Procedura dotycząca udostępniania informacji publicznych w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Witkowie 

PROCEDURA_DOTYCZĄCA_UDOSTĘPNIANIA_INFORMACJI_PUBLICZNYCH_1.pdf

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna_pomoc_prawna.pdf


Informacja o opłatach za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej 

OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA I LEGITYMACJI SZKOLNEJ

 

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z  późn.  zm.). o opłacie skarbowej z  dnia 12  października  2016 r.  (Dz.U. 2019 r.,  poz. 1000 z  późn.  zm.) (załącznik: część II Nr 5 i 7 przedmiotu opłaty skarbowej, zwolnienie z opłaty art. 7 ustawy).

Informujemy, że za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz legitymacji szkolnych pobiera się opłatę na rzecz Budżetu Państwa w wysokości:

 • a) duplikat świadectwa szkolnego - 26 zł.
 • b) duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł.

Opłatę wnosi się w kasie zakładu lub na rachunek bankowy Ośrodka:

 Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie 62-230 Witkowo,

Narodowy Bank Polski o/o w Poznaniu

21 1010 1469 0011 2422 3100 0000

z dopiskiem: imię i nazwisko absolwenta lub ucznia, a w tytule przelewu:

 • a) opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
 • b) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Osoba zainteresowana składa podanie do Dyrektora Szkół z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego lub legitymacji. Do podania należy dołączyć dowód wpłaty. Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub przesłanie listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

OPŁATY_ZA_WYDANIE_DUPLIKATU_ŚWIADECTWA_I_LEGITYMACJI_SZKOLNEJ.docx

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.