• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Bilans_2021.pdf

Rachunek_Zysków_i_Strat_2021.pdf

Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2021.pdf

Informacja_dodatkowa_2021.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

 Rachunek_Zysków_i_Strat_2021.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie_finansowe_za_2020_rpdf.pdf 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie_finansowe_za_2019_rok.pdf


Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.