Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Dla rodziców

Zasady odwiedzin wychowanka w placówce Odwiedziny odbywają się w soboty, niedziele i święta, godzinach 900 - 1300 lub, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w inne dni za zgodą dyrektora placówki. Miejscem odwiedzin...

PROCEDURA ODBIORU I PRZEKAZYWANIA PACZEK WYCHOWANKOM     (wyciąg z procedur i instrukcji obowiązujących w Zakładzie Poprawczym w Witkowie)   Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Witkowie mogą otrzymywać paczki od osób i...

POSTĘPOWAMNIE Z DEPOZYTEM ORAZ ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NIELETNIEGO Dokumenty, przedmioty osobiste i wartościowe wychowanków przechowuje się w depozycie. Wychowanek przyjmowany do zakładu oddaje rzeczy do depozytu strażnikowi, który wpisuje je do Księgi...

Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych:   wychowankowie zakładu mają prawo do prowadzenia rozmów telefonicznych wychodzących i przychodzących, wychowanek ma prawo przeprowadzić rozmowę telefoniczną na koszt zakładu po przyznaniu takiej nagrody przez...